Workshop: Hvordan utforme en søknad til å bli merittert underviser?

Hendelseskalender

Workshop: Hvordan utforme en søknad til å bli merittert underviser?

Vurderer du å søke status som meritter underviser ved OsloMet?

Dato/Tid

Sted

Zoom

Alle som er interessert i å lære mer om hvordan søknaden om å bli merittert underviser på OsloMet skal utformes er invitert til å delta på denne digitale workshopen.

Alle deltagere får mulighet til å drøfte spørsmål om hvordan utdanningsfaglig portefølje (pedagogisk mappe) skal utformes, og hvordan utdanningskvalitet kan dokumenteres i søknaden.

Alle påmeldte vil senere få tilsendt lenke til Zoom.

Du finner mer informasjon om meritteringsordningen på våre nettsider.