Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Workshop for meritteringsordningen

Vil du søke om å bli merittert underviser? Delta på workshop for å diskutere utfordringer og få veiledning i søknadsprosessen.

Dato/Tid

Sted

Zoom - lenke sendes til alle påmeldte

Neste søknadsfrist til OsloMets meritteringsordning for fremragende undervisere er 15. januar 2023.

Ansatte som planlegger å søke om å bli merittert underviser er velkomne til workshop, der de selv bringer på banen problemstillinger knyttet til utforming av pedagogisk portefølje, dokumentasjon og vedlegg.

Meld deg på (nettskjema.no)

Les mer om meritteringsordningen