Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

To OsloMet ansatte i samtale mens de går i en trapp

Velkomstmøte for nyansatte

Velkomstmøte for nyansatte

Dato/Tid

Sted

Digitalt via zoom. Møte lenke blir tilsendt ved registrering.

OsloMet START er universitets on-boarding program. HR inviterer alle nyansatte til  felles velkomstmøte som er en unik mulighet til å bli kjent med OsloMet som arbeidsted. Vi vil inspirere til å knytte kontakter for videre tverrfaglig samarbeid. Sett av tiden!

Hilsen avdeling HR