Velkomstdag for alle nyansatte

Hendelseskalender

Velkomstdag for alle nyansatte

Velkommen til velkomstdag

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 46 (P46), Athene I, 1. etasje

Du inviteres herved til vårens velkomstdag hvor vi har satt av to timer for nyansatte på OsloMet, fredag 26 april. Forrige velkomstdag var 2.februar og derfor inviterer vi alle som er ansatt på OsloMet etter den datoen. Det betyr at noen allerede har vært her en stund og andre er helt nye, men programmet vi har satt sammen vil være aktuelt for alle inviterte. 

PROGRAM FREDAG 26. APRIL

09:45  Kort velkomst
09:55  Vi løfter blikket – hva er OsloMet?

  • Fakulteter, sentre og utdanninger
  • Demokrati, medbestemmelse og studentdemokrati
  • Sikkerhet ved OsloMet

10:25  Deg som ansatt v/fung. HR-direktør 
10:45  Pause med kaffe og boller
11:00  Rektor Christen Krogh 
11:10  OsloMets visjon og verdier 
11:25-11:45  Avsluttende quiz i grupper

Kontaktperson