Inspirasjonstime om universell utforming i Canvas

Hendelseskalender

Inspirasjonstime om universell utforming i Canvas

Er du usikker på hvordan du skal tilrettelegge for universell utforming i Canvas? Bli med på DIGINs inspirasjonstime!

Dato/Tid

Sted

Zoom

Nødvendig for noen- bra for alle!

Universell utforming handler om å gjøre innholdet tilgjengelig for alle. Når du presenterer digitalt innhold i emnet ditt, må du følge reglene for universell utforming. Men det handler også om å tilgjengeliggjøre innholdet i undervisningsøkten på en måte som gir alle studentene tilgang til informasjonen.

Det vil si at du som underviser må kjenne til de ulike utfordringene og funksjonsnedsettelsene i befolkningen, og hvordan du skal ta hensyn til at studentene dine alltid vil være en mangfoldig gruppe med flere og vekslende behov.

Du kan for eksempel ha studenter som

  • er fargesvake og trenger skraverte grafer og god kontrast
  • har konsentrasjonsutfordringer og lærer best gjennom video
  • sliter med migrene og kun klarer å henge med ved hjelp av lydbøker og podcaster
  • kun forstår norsk og/eller engelsk, og har utfordringer med å forstå andre nordiske språk både skriftlig og muntlig

Sjekk ut DIGINs ressurs om universell utforming i Canvas (oslomet.instructure.no)