Tar du alt for god fisk? Seminar om kildekritikk

Hendelseskalender

Tar du alt for god fisk? Seminar om kildekritikk

Hvordan jobber journalistene med å kontrollere at opplysninger er sanne? Og hvordan kan studenter og ansatte lære av dette?

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 52, Studenthallen

Studentparlamentet, Schibsted og Universitetsbiblioteket inviterer studenter, ansatte og besøkende til et seminar om kildekritikk. 

Vi har blant annet invitert Aftenposten og OsloMets Bak overskriftene til en samtale om kilders agenda, presseetikk og helsepåstander. 

Hold av datoen, mer informasjon om programmet og foredragsholderne kommer!