Surveybanken: Slik finner du relevante forskningsdata!

Hendelseskalender

Surveybanken: Slik finner du relevante forskningsdata!

Sikt arrangerer korte webinarer om hvordan du kan finne forskningsdata i Surveybanken. Kursene krever ingen forkunnskaper og er åpen for alle interesserte.

Dato/Tid

Sted

Via Zoom

Er du student eller lærer, og lurer på hvordan du kan finne data til en oppgave, eller til undervisning? Da bør du delta på dette webinaret.

Surveybanken gjør det enkelt å finne data fra spørreundersøkelser av høy kvalitet (sikt.no). Her finner du blant annet data fra kjente undersøkelser, som Ungdata og Norsk Medborgerpanel. Dataene er produsert av både enkeltforskere og større forskningsinstitutt.

Du kan søke gjennom flere hundre tusen spørsmål som er stilt til det norske folk siden 1950-tallet.

  • Har nordmenn tillit til politikere?
  • Er vi opptatt av klimaendringer?
  • Er ungdom mer deprimert nå enn før?
  • Hvor mye tid bruker vi på sosiale medier?
  • Med et par klikk kan du se hva folk har svart på slike spørsmål, og du kan gå i dybden og teste ut egne hypoteser i analysemodulen. Du kan også laste ned data og analysere videre med ditt favorittprogram.

I tillegg til Surveybanken vil vi vise eksempler fra dataportalen til European Social Survey der du enkelt kan sammenligne nordmenns holdninger og verdier med folk i andre land.

Målgruppe for webinaret

Webinaret er for studenter som planlegger å bruke forskningsdata i oppgaver eller i emner, og andre som er interessert å vite mer om tjenesten. Webinaret er åpent for alle, og krever ingen forkunnskaper. 

Du får en smakebit på hvilke data du kan finne via Surveybanken, og de viser hvordan du kan kjøre enkle analyser uten bruk av statistikkprogram.

De går også gjennom hvordan du enkelt kan logge deg inn og bestille datasettet for å kjøre analyser i stata, spss eller tilsvarende.

Informasjonen er formidlet av Universitetsbiblioteket (oslomet.no).