Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Studentaktiv læring og fremtidens undervisning

Videreutvikling, inspirasjon og erfaringsdeling rundt studentaktiv læring og fremtidens undervisning. Deltagerne jobber med egen undervisning, slik at kurset er særdeles praksisnært.

Dato/Tid

Sted

Rominformasjon i kursbeskrivelsen

Ved påmelding melder du deg på samtidig til begge samlingene. Det er obligatorisk å følge begge samlinger, da andre samling bygger videre på første samling.

Sted og dato

Kursdag 1:

28. september kl. 09:00 - 16:00

Sted: P46, 3.etg rom 347

Kursdag 2: 

23. november kl. 09:00 - 16:00

Sted: P46, 3.etg.  rom 311

Målgruppe

Undervisere som er i gang med ulike arbeidsmodeller for sin undervisning med tanke på å videreutvikle sitt pedagogiske opplegg, inkludert bruk av digitale verktøy. Underviserne må inneha noe/en del erfaringer med slikt arbeid i forkant av kursdeltagelse.

OBS! Dette er ikke et innføringskurs! Deltagelse krever at deltagerne ikke er på nybegynner-nivå i forhold til denne type pedagogisk opplegg.

Dersom du er på nybegynnernivå, se nettkurs her: Kompetansepakke for nyansatte undervisere ved OsloMet (virksomhetsplattformen.difi.no)

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltageren:

 • Styrke kompetanse i digitale verktøy til bruk i pedagogisk undervisningsopplegg
 • Styrke kompetanse i hvordan digitale verktøy kan settes inn i en pedagogisk ramme som i størst mulig grad understøtter læring i møte med studentene
 • Kunne utveksle erfaringer med andre deltagere for inspirasjon og kunnskapsdeling
 • Oppnå at arbeid med egen case fører til videreutvikling av eget emne/tema i egen undervisning  
 • Bli inspirert av og få oversikt over mulige verktøy, tilnærminger og pedagogiske undervisningsopplegg

Innhold/tema

Kurset består av blandede læringsformer, i form av samlinger, egenarbeid og innlevering digitalt av case før og mellom samlingene.

Kursdag 1:

 • Pedagogisk fundering rundt hvilke verktøy og tilnærminger som egner seg best til deltagerens undervisning. 
 • Idedugnad og inspirasjon knyttet til undervisning. 
 • Eksempler på gode praktisk-pedagogiske tilnærminger.

Kursdag 2:

 • Veiledning rundt egen case.
 • Vi jobber med «rike bilder»
 • Om klasseledelse.

Tidligere deltakere har gitt disse tilbakemeldingene:

 • "Blitt motivert av de andre deltakerne til å satse videre."
 • "Man må ta seg tid til å tørre å utvikle undervisningen videre."
 • "Viktig med samarbeid og dialog med andre kursdeltakere."
 • "Mye inspirasjon, masse små gode tips, erkjennelse av hva som er viktig for meg i min undervisning og hvorfor det er viktig."

Metode

Forelesning, erfaringsdeling, caseoppgaver og diskusjon

Forberedelser

Utarbeide relevant case rundt emne/tema i egen undervisning, innlever før samling 1 og bearbeide videre mellom samlingene.

Kursholdere

Hovedkurslærere:

 • Laurence Habib, prof. og instituttleder fak TKD
 • Anita Reitan, universitetslektor fak HV

Bidragsytere:

 • Kari Gerhardsen Vikestad, studieleder fak HV
 • DIGIN, Bokskapet UB
 • Margrethe Waage, Programansvarlig OsloMet-akademiet

Påmelding

Påmelding skjer i to steg:

 1. Log inn med Feide på Virksomhetsplattformen

 2. Bruk direktelenken til kursets hjemmeside for å melde deg på (virksomhetsplattformen.difi.no)

Påmeldingsfrist

15. september

Kontaktperson