Sammen for en bedre by – kunnskapsbygging for bedre folkehelse og oppvekstvilkår

Hendelseskalender

Sammen for en bedre by – kunnskapsbygging for bedre folkehelse og oppvekstvilkår

Bli med på en dag med foredrag og diskusjoner med bred deltakelse fra både kommunen og OsloMets utdanninger og forskningsmiljøer hvor vi ser på hvordan vi kan samhandle enda bedre for å styrke oppvekstvilkår og helse og livskvalitet i Oslo. Hold av dagen allerede nå!

Dato/Tid

Sted

Oslo rådhus

Vi håper på stor oppslutning fra både kommunen og OsloMets utdanninger og forskningsmiljøer. Konferansen vil avholdes i byens storstue – Oslo rådhus. 

Les mer på oslomet.no