Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

!
Arrangementet er på begynt eller ferdig og blir fjernet fra oversikten 3 dager etter sluttidspunkt.

Pilotkurs "Virtual reality - Fortellingen"

Målet med pilotkurset er å prøve ut fortelling og kreativitet i en nettbasert kontekst.

Dato/Tid

Sted

Zoom

I forbindelse med det pågående Erasmus+K2 prosjektet Virtual Reality vil det bli arrangert et nettbasert pilotkurs.  Prosjektet Virtual Reality blir gjennomført av partnere i England, Frankrike, Nederland, Nord Makedonia, Norge (ved OsloMet) og Polen og ønsker å studere det nettbaserte rommet brukt i undervisning og som et sted for performative uttrykk.
 
Dette pilotkurset har til hensikt å utforske temaene «sårbarhet og godhet» (basert på arbeidet til filosofen Martha Nussbaum) gjennom en eksplorerende praksis. Målet med pilotkurset er å prøve ut fortelling og kreativitet i en nettbasert kontekst.  

Hvem er kurset for?

Piloten egner seg for alle som ønsker å uttrykke seg muntlig eller skriftlig, enten det er kunstnerisk, anvendt eller trenger påfyll til egen undervisning. 
Kurset setter søkelys på praktisering av både det skapende og det tekniske rundt det å lage tekster, primært for muntlig framføring. Piloten er i stor grad prosessorientert og bygger på deltakernes egenaktivitet.

Varighet

Kurset består av fem timer spredt over fem digitale samlinger og skal fungere som et kreativt og reflekterende innspill i hverdagen. På kurset prøver vi ut ulike øvelser for å finne en måte å arbeide
virtuelt på. Det blir utforsket i en blanding av fysiske, skrive - og samspill øvelser. Mellom kursdagene vil deltakerne motta en e-post med opplegg de kan arbeide selvstendig med. Det egner seg for alle som arbeider eller ønsker å arbeide kreativt og performativt i undervisning eller på scenen slik som fortellere, undervisere, skuespillere, forfattere og andre interesserte. 

Gratis 

Kurset er gratis og det samme kurset arrangeres to ganger. 

Datoer

Kurs 1
6 oktober
13. oktober
20. oktober
27. oktober
10. november
 
Kurs 2
21. oktober
28. oktober
11. november
18. november
25. november
 
Tidspunkt er 1900 – 2000.
Kursene blir arrangert gjennom nettplattformen ZOOM. 
 

Om kursholderen

Førstelektor Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn - og utland. Hun deltatt på en rekke internasjonale festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den muntlige fortellerkunsten. Hun har solgt forestillinger til DKS og turnert internasjonalt.
 
Hun er førstelektor i muntlig fortellerkunst og i 2008 ga hun ut fagboken “innføring i muntlig fortellerkunst”, Universitetsforlaget. I 2019 kom hun med sin andre faglige bok. Hun har skrevet flere vitenskapelige artikler om muntlig fortellerkunst, hvor hun bruker kunstnerisk forskning som inngang til å forstå muntlig fortellerkunst og narrativer. Hennes fokus er å la de tradisjonelle fortellingene belyse samtidsaktuelle temaer. Hun er medlem av forskergruppen «Art in society».