Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Pensjonskurs med individuelle pensjonsprognoser

Pensjonsforberedende kurs

Dato/Tid

Sted

P46 PA314

Målgruppe

Ansatte født 1962 og tidligere.

Merk! Kurset tilbys kun en gang per ansatt.

Læringsmål

Målet for kurset er at deltagerne sitter igjen med en god forståelse for sin egen pensjon og hvordan denne blir påvirket av valgmuligheter og fleksibilitet i ordningene.

Innhold/tema

 • Pensjonsopptjening i Norge

  • En overordnet gjennomgang over de endringer som har skjedd de siste årene og hvilke muligheter og utfordringer dette har åpnet for.

 • Pensjonsopptjening og uttak i folketrygden (NAV)

  • Hvilke valgmuligheter finnes nå?

   • Ta ut tidlig? 

   • Kombinere jobb og pensjon

   • Utsette alt uttak til du faktisk går av?

   • Hvordan påvirker Skatt og andre pensjoner valget ditt?

 • Pensjon fra Arbeidsgiver (SPK)

  • Alderspensjon 

   • Denne delen går gjennom hvilke muligheter man har når man skal ta ut alderspensjon fra SPK

   • Hva kan kombineres og hva kan ikke kombineres? 

  • Privat tjenestepensjon - pensjon fra andre arbeidsgivere (fripoliser/pensjonskapitalbevis)

  • Skatt

  • Uførepensjon

  • Ektefelle- og barnepensjon

  • Tidligpensjon/AFP

 • Hvordan finne frem selv, en gjennomgang av ulike sider og verktøy for å enklest mulig kunne orientere seg i denne «jungelen»

  • Portaler

  • Kalkulatorer

  • Norsk pensjon

 • Eksempler – det vil bli gjennomgått eksempler gjennom hele foredraget, men avslutningsvis tas det noen ekstra eksempler, som viser effekten av forskjellige valg.

  • Viser ulike muligheter til å kombinere pensjon/inntekt

  • Hva skjer om du ønsker å gå av tidlig?

  • Skatt

 • Individuell veiledning 

 • Forventninger og innhold ved individuell samtale med pensjonsveiledning 

Metode

Forelesning i plenum om aktuelle temaer på kursdagen, og individuelle pensjonsprognoser med veileder fra Aon etter avtale i etterkant av kurset.

Forberedelser og praktisk informasjon

 • Husk å legg inn fødselsdato når du har meldt deg på!

 • Du vil i forkant av kurset få tilsendt foilene som blir gjennomgått på kursdagen. 

 • Hvilken informasjon du må innhente, før pensjonssamtalen, og hvordan du finner den vil bli gjennomgått på kurset.  

 • Hvis kurset holdes digitalt vil du få mulighet til å melde deg på samtaler i forkant av kurset, og tilsendt informasjon om hva du skal forberede deg på før den individuelle samtalen i etterkant av kurset.

 • Det vil bli gitt mulighet for å booke tid for de individuelle samtalene i forkant av kurset eller på kursdag.

Kursholder

Lisa Borhaug Hansen, AON

Påmelding skjer i to steg:

 1. Logg inn med Feide på Virksomhetsplattformen
 2. Deretter kan du bruke direktelenken til kurset for å melde deg på (virksomhetsplattformen.difi.no)

Kontaktperson