Pensjonskurs med individuelle pensjonsprognoser

Hendelseskalender

Pensjonskurs med individuelle pensjonsprognoser

Pensjonsforberedende kurs.

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 46, Clara Holsts hus: PA329

Målgruppe

Ansatte født 1962 og tidligere.

Merk! Kurset tilbys kun en gang per ansatt.

Læringsmål

Målet for kurset er at deltagerne sitter igjen med en god forståelse for sin egen pensjon og hvordan denne blir påvirket av valgmuligheter og fleksibilitet i ordningene.

Innhold/tema

Pensjonsopptjening i Norge

En overordnet gjennomgang over de endringer som har skjedd de siste årene og hvilke muligheter og utfordringer dette har åpnet for.

Pensjonsopptjening og uttak i folketrygden (NAV)

Hvilke valgmuligheter finnes nå?

 • Ta ut tidlig? 
 • Kombinere jobb og pensjon
 • Utsette alt uttak til du faktisk går av?
 • Hvordan påvirker Skatt og andre pensjoner valget ditt?

Pensjon fra Arbeidsgiver (SPK)

 • Alderspensjon 

  • Denne delen går gjennom hvilke muligheter man har når man skal ta ut alderspensjon fra SPK
  • Hva kan kombineres og hva kan ikke kombineres? 
 • Privat tjenestepensjon - pensjon fra andre arbeidsgivere (fripoliser/pensjonskapitalbevis)
 • Skatt
 • Uførepensjon
 • Ektefelle- og barnepensjon
 • Tidlig pensjon/AFP

Hvordan finne frem selv?

En gjennomgang av ulike sider og verktøy for å enklest mulig kunne orientere seg i denne «jungelen».

 • Portaler
 • Kalkulatorer
 • Norsk pensjon

Eksempler

Det vil bli gjennomgått eksempler gjennom hele foredraget, men avslutningsvis tas det noen ekstra eksempler, som viser effekten av forskjellige valg.

 • Viser ulike muligheter til å kombinere pensjon/inntekt
 • Hva skjer om du ønsker å gå av tidlig?
 • Skatt

Andre tema

 • Individuell veiledning 
 • Forventninger og innhold ved individuell samtale med pensjonsveiledning

Metode

Forelesning i plenum om aktuelle temaer på kursdagen, og individuelle pensjonsprognoser med veileder fra Aon etter avtale i etterkant av kurset.

Praktisk informasjon

 • Husk å legg inn fødselsdato når du har meldt deg på!
 • Du vil i forkant av kurset få tilsendt foilene som blir gjennomgått på kursdagen. 
 • Hvilken informasjon du må innhente, før pensjonssamtalen, og hvordan du finner den vil bli gjennomgått på kurset.  
 • De individuelle samtalene vil bli gjennomført på Teams.
 • Det vil bli gitt mulighet for å booke tid for de individuelle samtalene i forkant av kurset eller på kursdag.

Kursholder

Lisa Borhaug Hansen, AON

Påmelding skjer i to steg:

 1. Logg inn med Feide på Virksomhetsplattformen
 2. Deretter kan du bruke direktelenken til kurset for å melde deg på (virksomhetsplattformen.difi.no)

Kontaktperson