Pensjonskurs med individuell pensjonsveiledning for ansatte født 1962 og tidligere

Hendelseskalender

Pensjonskurs med individuell pensjonsveiledning for ansatte født 1962 og tidligere

Formålet med kurset er å gi deltagerne en god forståelse om egen pensjon, og samtidig informere om hvordan denne påvirkes av ordningens ulike valgmuligheter og fleksibilitet. Kurset er for ansatte født 1962 og tidligere.

Dato/Tid

Sted

P46 PA311

Kurset gjennomføres fysisk. Det vil være mulig å booke tid for de individuelle samtalene i forkant av kurset eller på selve kursdag. Hvilken informasjon du må innhente, før pensjonssamtalen, og hvordan du finner den vil bli gjennomgått på kurset. Kurset tilbys kun en gang per ansatt

Kursets innhold

Pensjonsopptjening i Norge

 •   En overordnet gjennomgang over de endringer som har skjedd de siste årene og hvilke muligheter og utfordringer dette har åpnet for.

Pensjonsopptjening og uttak i folketrygden (NAV)

 •   Hvilke valgmuligheter finnes nå?
 •   Tidlig uttak av pensjon
 •   Kombinere jobb og pensjon
 •   Utsette alt uttak til du faktisk går av?
 •   Hvordan påvirker skatt og andre pensjoner valget ditt?

Pensjon fra Arbeidsgiver (SPK)

 •   Alderspensjon 
 •   Hvilke muligheter har man når man skal ta ut alderspensjon fra SPK
 •   Hva kan kombineres og hva kan ikke kombineres? 
 •   Privat tjenestepensjon - pensjon fra andre arbeidsgivere (fripoliser/pensjonskapitalbevis)
 •   Skatt
 •   Uførepensjon
 •   Ektefelle- og barnepensjon
 •   Tidligpensjon/AFP

Hvordan finne frem selv, en gjennomgang av ulike sider og verktøy for å enklest mulig kunne orientere seg i denne «jungelen»

 •   Portaler
 •   Kalkulatorer
 •   Norsk pensjon

Det vil bli gjennomgått eksempler gjennom hele foredraget, Avslutningsvis vil vi gå igjennom noen eksempler, som viser effekten av forskjellige valg.

 •   Vise ulike muligheter til å kombinere pensjon/inntekt
 •   Hva skjer om du ønsker å gå av tidlig?
 •   Skatt

Individuell veiledning 

 •   Forventninger og innhold ved individuell samtale med pensjonsveiledning 

Påmelding skjer i to steg

1.    Logg inn med Feide på Læringsplattformen 
2.    Deretter trykker du på direktelenken til kurset for å melde deg på (læringsplattformen.difi.no)

Kursholder

Lisa Borhaug Hansen, AON

Kurset vil bli gjennomført ved fysisk fremmøte 

Antall kursplasser

30

Frist for påmelding

10.09.2023

Kontaktperson