Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Pensjonskurs for ansatte født i 1962 og tidligere

OsloMet Akademiet arrangerer pensjonskurs med individuelle pensjonsprognoser.

Dato/Tid

Sted

Digitalt

Les mer om kurset og meld deg på.