Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Overdødelighet under pandemier

OsloMet får besøk av den internasjonale toppforskeren dr. Kaspar Staub som skal snakke om overdødelighet under covid-19 og under tidligere pandemier.

Dato/Tid

Sted

Biblioteket P48, 1. etasje

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk, er gratis og åpen for alle. 

Excess mortality quantifies the overall mortality impact of a pandemic. This presentation summarises recent research that historically contextualises covid-19 for Switzerland and other countries by comparing past and present pandemics based on equivalent mortality data.

The presentation will be held by dr. Kaspar Staub, who will be a guest researcher at Centre for Research on Pandemics & Society (PANSOC) 16-19 May. Staub is a historian and epidemiologist and works at the University of Zurich, Switzerland. Staub is the leader at the research group "Anthropometry and Historical Epidemiology" at the Institute of Evolutionary Medicine.

Arrangementet er en del av Lunsjpåfyll ved Universitetsbiblioteket (oslomet.no). Velkommen!