Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Opprykk til akademisk toppstilling – professor, dosent og forsker 1

Hva kan det være nyttig å vite før du søker opprykk? Og hvordan kan du som personalleder eller HR-medarbeider bistå opprykkskandidater på en god måte?

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 46, PA 128

Program

Rektor Christen Krogh vil åpne seminaret og viktige programpunkter vil (blant annet) være: 

  • Opprykksforskriften
  • Opprykk innen ulike fagfelt
  • Opprykk til dosent (parallellsesjon)
  • Erfaringer fra en opprykksreise
  • Erfaringer fra OsloMet mentoringprogram for opprykkskandidater
  • Tidsstyring

Detaljert program kommer.

Målgruppe

  1. Opprykkskandidater til de akademiske toppstillingene professor, dosent og forsker 1
  2. HR-medarbeidere som bistår opprykkskandidater
  3. Personalledere og forskningsgruppeledere

Læringsmål

Etter endt seminar skal du som deltaker ha en oversikt over hva som kreves for å få opprykk til akademisk toppstilling. Både hvilke formelle krav som stilles og hva som kreves av kandidaten selv, deres personalledere og rådgivende HR-medarbeidere.  

Metode

Forelesning, erfaringsdeling og refleksjonsoppgaver.

Forberedelser 

Les nyttig informasjon før du søker opprykk

Påmeldingsfrist

15. september 2022

Kontaktperson