Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Norskkurs for ansatte, nivå B2, del 2

Norskkurs for ansatte, nivå B2, del 2

Dato/Tid

Sted

Rom vil bli annonsert senere

Målgruppe

Ansatte med annet morsmål enn norsk som har bestått B1-prøven og gjennomgått B2 del 1, og som om ønsker å forberede seg til B2-prøven i norsk.

Innhold/tema

Kurset fokuserer på skriftlige og muntlige språkferdigheter, og er tematisk relatert til arbeidshverdagen i akademia. Kurset fokuserer også på norsk samfunnskunnskap. Vi følger framdriften i læreverket 'Her på berget' (2016), tekstbok og arbeidsbok (cappelendammundervisning.no). Det forventes at alle kursdeltakere tar med seg både tekstbok og arbeidsbok på alle kurssamlingene. I tillegg brukes læreverket 'Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk', teoribok og arbeidsbok (cappelendammundervisning.no).

Kursdager

Kurset arrangeres uke 36–49, mandager og onsdager kl. 10.30–12.15. Rom vil bli annonsert senere. Første kursdag er mandag 5. september.   
Avsluttende prøve vil bli arrangert mandag 5. desember. Frist for påmelding er 31.08.2022.

Læringsmål

Norsk språk, skriftlig og muntlig, på B2-nivå. Kurset følger Europarådets nivåskala for språk (coe.int).

Krav om forkunnskaper

Deltakere må ha bestått B1-prøven i norsk og gjennomført B2 del 1 for å kunne delta på dette kurset.

Kursholder

Stephan Hvinden

Contact