Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Norskkurs for ansatte, nivå B2, del 2

Norskkurs for ansatte, nivå B2, del 2

Dato/Tid

Sted

Rom vil bli annonsert senere

Målgruppe

Ansatte med annet morsmål enn norsk som har bestått B1-prøven og gjennomgått B2 del 1, og som om ønsker å forberede seg til B2-prøven i norsk.

Innhold/tema

Kurset fokuserer på skriftlige og muntlige språkferdigheter, og er tematisk relatert til arbeidshverdagen i akademia. Kurset fokuserer også på norsk samfunnskunnskap.
Vi følger framdriften i læreverket «Her på berget (2016) | Cappelen Damm Undervisning», tekstbok og arbeidsbok. Det forventes at alle kursdeltakere tar med seg både tekstbok og arbeidsbok på alle kurssamlingene. I tillegg brukes læreverket «Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk», teoribok og arbeidsbok.

Kursdager

Undervisningen vil foregå på tirsdager og torsdager kl. 12.30–14.15 i uke 6–21. Første kursdag er tirsdag 7. februar. Rom vil bli annonsert senere.
Kurset avsluttes med en muntlig og skriftlig prøve torsdag 25. mai. 

Frist for påmelding er 01.02.2023.

Læringsmål

Norsk språk, skriftlig og muntlig, på B2-nivå. Kurset følger Europarådets nivåskala for språk.

Krav om forkunnskaper

Deltakere må ha bestått B1-prøven i norsk og gjennomført B2 del 1 for å kunne delta på dette kurset.

Kursholder

Vil bli annonsert senere.

Kontaktperson