Norskkurs for ansatte, nivå B2 del 1, norsk som andrespråk

Hendelseskalender

Norskkurs for ansatte, nivå B2 del 1, norsk som andrespråk

Kurset er et 50 timers kurs i norsk for internasjonale ansatte, over fire måneder i vårsemesteret.

Dato/Tid

Sted

Rom kunngjøres seinere

Målgruppe

Hovedmålgruppen for dette kurset er ansatte i forsknings- og undervisningsstilling ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk, og som ønsker å forberede seg til B2-prøven i norsk. Deltakerne må ha bestått B1, del 2-prøven. Dersom det er ledige plasser på kurset, vil det også være mulig for ansattes partnere å delta.

Læringsmål

Norsk språk, skriftlig og muntlig, på B2-nivå. Kurset følger Europarådets nivåskala for språk.

Innhold

Kurset fokuserer på skriftlige og muntlige språkferdigheter og er tematisk relatert til arbeidshverdagen i akademia. Kurset fokuserer også på norsk samfunnskunnskap. Vi følger i stor grad framdriften i læreverket «Stein på stein (2021)», tekstbok og arbeidsbok

Metode

 Forelesninger, plenumssamtaler, skriftlige og muntlige oppgaver og aktiviteter, lesing, skriving o.l.

Kursholder

Kunngjøres seinere

Kurssted 

Rom kunngjøres seinere

Dato og tid

Mandager og torsdager fra kl 12:30 til 14:15. Første time blir torsdag 8. februar klokka 12:30. Siste timer blir torsdag 30. mai 2024.

Påmeldingsfrist

12. desember 2024

Kontaktperson