Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Norskkurs for ansatte, nivå B1, del 2

Norskkurs for ansatte, nivå B1, del 2

Dato/Tid

Sted

Rom vil bli annonsert senere

Målgruppe

Ansatte med annet morsmål enn norsk som har gjennomført B1, del 1 og ønsker å forberede seg til B1-prøven i norsk.

Innhold/tema

Kurset fokuserer på skriftlige og muntlige språkferdigheter, og er tematisk relatert til arbeidshverdagen i akademia. Kurset fokuserer også på norsk samfunnskunnskap. Vi følger framdriften i læreverket «Stein på stein (2021)», tekstbok og arbeidsbok. Det forventes at alle kursdeltakere tar med seg både tekstbok og arbeidsbok på alle kurssamlingene.

Kursdager

Undervisningen vil foregå på mandager og onsdager kl. 10.30–12.15 i uke 6–21. Første kursdag er mandag 6. februar. Rom vil bli annonsert senere.
Kurset avsluttes med en muntlig og skriftlig prøve onsdag 24. mai. 

Frist for påmelding er 01.02.2023.

Læringsmål

Norsk språk, skriftlig og muntlig, på B1-nivå. Kurset følger Europarådets nivåskala for språk.

Krav om forkunnskaper

Deltakere må ha bestått A2-prøven i norsk og gjennomført B1, del 1 for å kunne delta på dette kurset.

Kursholder

Vil bli annonsert senere.

Kontakt