Norskkurs for ansatte, nivå B1, del 2

Hendelseskalender

Norskkurs for ansatte, nivå B1, del 2

Velkommen til norskkurs

Dato/Tid

Sted

Rom kunngjøres seinere

Målgruppe

Ansatte med annet morsmål enn norsk som har bestått B1, del 1-prøven, og som ønsker å forberede seg til norskprøven (hkdir.no).

Innhold/tema

Kurset fokuserer på skriftlige og muntlige språkferdigheter, og er tematisk relatert til arbeidshverdagen i akademia. Kurset fokuserer også på norsk samfunnskunnskap. Vi følger framdriften i læreverket «Stein på stein (2021)», tekstbok og arbeidsbok (cappelendammundervisning.no).

Kursdager

Undervisningen vil foregå på mandager og torsdager kl. 12.30–14.15 fra uke 36 til uke 49. Første kursdag er mandag 2. september, siste dag er mandag 2. desember. Rom vil bli annonsert senere. Kurset avsluttes med en nivåprøve for internt bruk. Fra høsten 2024 legges det opp til at deltakerne tar norskprøven (hkdir.no).

Læringsmål

Norsk språk, skriftlig og muntlig, på B1-nivå. Kurset følger Europarådets nivåskala for språk (coe.int).

Krav om forkunnskaper

Deltakere må ha bestått A2-prøven i norsk og gjennomført B1, del 1 for å kunne delta på dette kurset.

Påmeldingsfrist 

01.08.2024

Kursholder

Vil bli annonsert senere

Kontaktperson