Norskkurs for ansatte, nivå B1 del 1, norsk som andrespråk

Hendelseskalender

Norskkurs for ansatte, nivå B1 del 1, norsk som andrespråk

Kurset er et 50 timers kurs i norsk for internasjonale ansatte, fordelt over fire måneder i vårsemesteret.

Dato/Tid

Sted

Rom kunngjøres seinere

Målgruppe

Hovedmålgruppen for dette kurset er ansatte i forsknings- og undervisningsstilling ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk, og som ønsker å forberede seg til B1-prøven i norsk. Deltakerne må ha bestått A2-prøven. Dersom det er ledige plasser på kurset, vil det også være mulig for ansattes partnere å delta.

Læringsmål

Norsk språk, skriftlig og muntlig, på B1-nivå. Kurset følger Europarådets nivåskala for språk.
Innhold
Kurset fokuserer på skriftlige og muntlige språkferdigheter og er tematisk relatert til arbeidshverdagen i akademia. Kurset fokuserer også på norsk samfunnskunnskap. Vi følger framdriften i læreverket «Stein på stein (2021)», tekstbok og arbeidsbok. Det forventes at alle kursdeltakere tar med seg både tekstbok og arbeidsbok på alle kurssamlingene.

Metode

Forelesninger, plenumssamtaler, skriftlige og muntlige oppgaver og aktiviteter, lesing, skriving o.l.

Kursholder

Kunngjøres seinere.

Kurssted

Rom kunngjøres seinere

Dato og tid

Mandager og torsdager fra klokka 14:30 til 16:15. Første time er mandag 5. februar, siste time torsdag 23. mai 2024.

Påmeldingsfrist

12. desember 2024
 

Kontaktperson