Norskkurs for ansatte nivå A2, norsk som andrespråk

Hendelseskalender

Norskkurs for ansatte nivå A2, norsk som andrespråk

Kurset er et 50 timers kurs i norsk for internasjonale ansatte, fordelt over fire måneder i vårsemesteret.

Dato/Tid

Sted

Rom kunngjøres seinere

Målgruppe

Hovedmålgruppen for dette kurset er ansatte i forsknings- og undervisningsstilling ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk. Dersom det er ledige plasser på kurset, vil det også være mulig for ansattes partnere å delta.

Læringsmål

Norsk språk, skriftlig og muntlig, på A2-nivå. Kurset følger Europarådets nivåskala for språk.

Innhold

Målet er at deltakerne skal kunne bruke grunnleggende norsk, muntlig og skriftlig, i sosiale og faglige sammenhenger på arbeidsplassen. I økende grad bør deltakerne kunne forstå det de leser og hører og kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig på et grunnleggende nivå. 

Metode

Forelesninger, plenumssamtaler, skriftlige og muntlige oppgaver og aktiviteter, lesing, skriving o.l.

Kursholder

Marit Krogtoft

Kurssted

Rom kunngjøres seinere

Dato og tid

Tirsdager og fredager fra klokka 9:30 til 11:15. Første time er fredag 9. februar 2024.

Påmeldingsfrist

12. desember 2024
 

Kontaktperson