Muntlig intensivkurs, B1-B2, norsk som andrespråk

Hendelseskalender

Muntlig intensivkurs, B1-B2, norsk som andrespråk

Muntlig intensivkurs er et 18 timers kurs i muntlig norsk, fordelt over 6 dager i januar. Kurset dreier seg om å praktisere norsk muntlig, dvs. snakke, lytte og delta i dialoger. Minimum 8 deltakere er påkrevd for at kurset gjennomføres.

Dato/Tid

Sted

Rom kunngjøres seinere

Målgruppe

Kurset er beregnet på ansatte ved OsloMet med et annet førstespråk enn norsk som har deltatt på norskkurs nivå B1 eller B2, og som ønsker å videreutvikle sitt muntlige norske språk. Bestått B1-test er et minimumskrav. Hvis det er plasser ledige, kan ansattes partnere også gis adgang.

Læringsmål

Målet er at deltakerne skal kunne delta i dialoger og spontane samtalesituasjoner med tilstrekkelige muntlige norskspråklige ferdigheter slik at kommunikasjonen ikke blir hindret

Innhold

Kurset fokuserer på muntlige språkferdigheter: snakke, lytte, samtale, diskusjoner og uttale. Det forventes aktiv deltakelse med kollegaer på et grunnleggende norsk gjennom samtaler og diskusjoner om vanlige situasjoner i arbeidsdagen som akademiker ved OsloMet. Kurset er lagt opp etter læreverket «På vei (2018) | Cappelen Damm Undervisning», tekstbok og arbeidsbok.

Metode 

Det legges opp til samtaler der deltakerne snakker, lytter, og snakker om ulike tema – og det forventes at deltakerne kan presentere et tema muntlig i et kort, forberedt innlegg mot slutten av kurset.

Kursholder

Stephan Hvinden

Kurssted

Rom kunngjøres seinere

Dato og tid

Uke 2 og 3, tirsdag, onsdag og torsdag fra klokka 15:30 til 18:15. Første time er tirsdag 9. januar.

Påmeldingsfrist

12.desember 2024
 

Kontaktperson