Kursbeskrivelse, B1 del 2, norsk

Hendelseskalender

Kursbeskrivelse, B1 del 2, norsk

Kurset er et 50 timers kurs i norsk for internasjonale ansatte, intensivt over seks uker i begynnelsen av vårsemesteret.

Dato/Tid

Sted

Rom kunngjøres seinere

Målgruppe

Hovedmålgruppen for dette kurset er ansatte i forsknings- og undervisningsstilling ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk, og som ønsker å forberede seg til B1-prøven i norsk. Deltakerne må ha bestått B1, del 1-prøven. Dersom det er ledige plasser på kurset, vil det også være mulig for ansattes partnere å delta.

Læringsmål

Norsk språk, skriftlig og muntlig, på B1-nivå. Kurset følger Europarådets nivåskala for språk.

Innhold

Kurset fokuserer på skriftlige og muntlige språkferdigheter og er tematisk relatert til arbeidshverdagen i akademia. Kurset fokuserer også på norsk samfunnskunnskap. Vi følger i stor grad framdriften i læreverket «Stein på stein (2021)», tekstbok og arbeidsbok, men vil også supplere med andre tekster, som for eksempel avistekster, sangtekster, dikt, noveller og barnebøker. 

Metode

Forelesninger, plenumssamtaler, skriftlige og muntlige oppgaver og aktiviteter, lesing, skriving o.l.

Kursholder 

Marit Krogtoft

Kurssted

Rom kunngjøres seinere

Dato og tid

Første time blir onsdag 3. januar fra klokka 13:30 til 15:15. Det blir ulike tidspunkt i løpet av disse ukene. Det gis 2 timer undervisning hver gang. I det følgende oppgis bare starttidspunktet. Torsdag 4. januar: kl. 13:30, fredag 5. januar kl. 9:30.  I ukene 3, 5, og 6 er det undervisning fra 13:30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Fredager er det undervisning fra klokka 9:30 . I uke 4 er det undervisning om ettermiddagen fra klokka 16:30 til 18:15 de fire første dagene (ma-to), og ingen undervisning fredag. Siste time (avsluttende prøver) er på tirsdag 6. og onsdag 7. februar fra kl 13:30. Timeplan kan sendes på mail, ta kontakt med kursholder.

Påmeldingsfrist

12. desember 2024.
 

Kontaktperson