Kurs om skikkethetsvurdering for nyansatte - Pilestredet

Hendelseskalender

Kurs om skikkethetsvurdering for nyansatte - Pilestredet

Kurset er en innføring i skikkethetsvurdering i høyere utdanning, med fokus på løpende og særskilt skikkethetsvurdering (herunder tvilsmelding), lovverk og saksgang i en særskilt skikkethetssak.

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 52, Studenthuset: D112

Velkommen til kurs om skikkethetsvurdering for nyansatte

Målgruppen for dette kurset er alle nyansatte som er i kontakt med studenter underlagt skikkethetsvurdering, både faglig og administrativt ansatte. Kurset er åpent for alle ansatte.

Om kurset

Kurset er en innføring i skikkethetsvurdering i høyere utdanning, med fokus på løpende og særskilt skikkethetsvurdering (herunder tvilsmelding), lovverk og saksgang i en særskilt skikkethetssak.

Metode

Forelesning med tid til diskusjon og spørsmål.

Kursholder

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering Nayén Bacci Myhrvold.

Påmeldingsfrist

Fortløpende.

Nayen Bacci Myhrvold