Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Kurs for veiledere i INTERACT

Kurset gjennomføres som et 4-dagerskurs med følgende datoer:

Dato/Tid

Sted

Zoom. Deltakerne kontaktes etter påmelding

Dato og tid

 • Kursdel 1:   18.10.2022 kl. 14.00 – 17.00
 • Kursdel 2a: 24.10.2022 kl. 14.00 – 17.00
 • Kursdel 2b: 31.10.2022 kl. 14.00 – 17.00
 • Kursdel 3:   07.11.2022 kl. 14.00 – 17.00

Målgruppe

Veiledere i INTERACT som ikke har tatt INTERACT-veilederkurset tidligere

Læringsmål

Læringsmål for kursdel 1: 

Etter endt kurs skal kursdeltakeren: 

 • kunne beskrive ulike grupperoller, faser i en gruppeprosess og ulike faktorer som fremmer og hemmer en god gruppeprosess  
 • kunne beskrive hva en konflikt er, ulike reaksjonsmønstre i en konflikt og minst en metode i konflikthåndtering  
 • ha selvinnsikt og kunne reflekterer over egen atferd i grupper og beskrive egne styrker og utviklingsområder i grupper  
 • kunne identifisere gruppers styrker og utviklingsområder 
 • kjenne til betydningen av aksept for ulikheter i grupper og kunne reflektere over gruppeprosesser og gruppemedlemmenes bidrag i gruppearbeid  
 • kjenne til betydningen av relasjoner og samhandling i grupper  
 • kunne utforme en gruppekontrakt 

Læringsmål for kursdel 2

Etter endt kurs skal kursdeltakeren: 

 • vite hva veiledning er og forstå grenseoppgangen mellom informasjon, veiledning, saksbehandling, rådgivning, coaching og terapi 
 • ha fått reflektert over og være klar over egne styrker og utviklingsområder som veileder 
 • ha fått prøvd ut noen sentrale veiledningsverktøy 
 • ha fått prøvd ut noen sentrale gruppedynamiske-/gruppefasiliterings-øvelser 
 • oppleve mestring som veileder

Læringsmål for kursdel 3

Etter endt kurs skal kursdeltakeren være forberedt på å veilede innen de mest sentrale temaene i INTERCT.

Innhold/tema

Kursdel 1

Består av en forberedelsesdel og en samhandlingsdel. 

Forberedelsesdel: En uke før samhandlingsdel som foregår digitalt via Zoom: Kursdeltakerne forbereder seg på egenhånd (15 + 45 minutter) gjennom et nettkurs som tilsendes deltagerne i forkant. 

Samhandlingsdel: Kl.14-17.00. Denne gjennomføres digitalt i Zoom. Deltagerne må ha gjennomført nettkurset i forkant. 

Kursdel 1 vil handle om veiledning av grupper og tema som grupperoller, gruppeprosess, gruppekontrakt og konflikthåndtering. 

Mellom kursdelene vil det bli hjemmeoppgaver.

Kursdel 2

Vil ha fokus på grunnleggende veiledningsteori og utprøving av denne i praksis. Deltageren får kunnskap om hva veiledning er, gjennom grunnleggende teori, metode samt praktiske øvelser og sentrale veiledningsverktøy for å være trygg i veilederrollen uavhengig av fagfelt eller nivå. Vi vil også fokusere noe på gruppedynamikk, i og med at dere skal veilede en gruppe av studenter. 

Kursdel 2 går over to ettermiddager kl. 14.00 – 17.00 på Zoom.

Kursdel 3:

Handler om INTERACT og hvordan veilederne kan forberede seg på veiledning i de mest sentrale temaene som INTERACT dekker. Kursdel 3 gjennomføres på Zoom kl. 14.00 – 17.00.

Metode

Blandede læringsformer, digital samling, hjemmeoppgaver.

Forberedelser

Kursdeltakerne forbereder seg på egenhånd (15 + 45 minutter) gjennom et nettkurs som tilsendes deltagerne i forkant. Det er hjemmeoppgave mellom kursdel 1 og 2.

Kursholdere

Margrethe Waage, Programansvarlig OsloMet-akademiet
Bodil Innset, seniorrådgiver seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv
Runa Kalleson, INTERACT
Ellen Merethe Magnus, INTERACT

Dette har tidligere deltakere sagt om kurset

«Lærte mye om veiledning, fint med øvelser og vi fikk dele erfaringer»

«God balanse mellom teori, gruppearbeid og aktiv deltakelse fra veiledere/dialog i plenum»

«Veiledning er viktig, og det er en kunst som må øves på. Samtidig var dette med aktiv lytting noe jeg opplevde å ta med meg videre direkte etter kurset»

«Veldig bra å friske opp teoretisk og noe praktisk øvelse»

Kontaktpersoner

Runa Kalleson; epost: runaka@oslomet.no 
Ellen Merethe Magnus; epost: ellmag@oslomet.no 

Kurssted

Zoom

Påmeldingsfrist

05.10.2022

Påmelding

Påmeldingen går til kontaktpersonene for dette kurset som vil kontakte deltakerne nærmere.
Maks antall deltakere: 25