Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Kurs for nye ph.d.-veiledere

Kurset gjennomføres som et 3-dagerskurs med følgende datoer:

Dato/Tid

Sted

Se informasjon nedenfor

Dato og tid

 • Kursdag 1: 14.09.2022 kl.09.00-16.00 Sted: P46 KK-senteret rom 301
 • Kursdag 2: 27.09.2022 kl.09.00-15.00 Sted: P46 KK-senteret rom 329
 • Kursdag 3: 20.10.2022 kl.09.00-15.00 Sted: Avklares nærmere

Målgruppe

Kurset målgruppe er alle vitenskapelig ansatte ved OsloMet med doktorgrad, inkludert postdoktorer, som ikke har vært veiledere enda. Kurset har som mål å gi innsikt i hele veiledningsprosessen, forskningsetikk, relasjonen kandidat-veileder, veilederrollen, karriereveiledning og kompetanse på publiseringsstrategier, m.m.

Krav om å være aktiv forsker. Kan også åpnes for andre etter nærmere vurdering.

Deltager vil bli gitt tilbakemelding om endelig opptak til kurset etter egen påmelding, avhengig av om kriteriene til kursets målgruppe er oppfylt.

OBS! Det er obligatorisk deltagelse på alle tre samlingene, da fravær går ut over både egen læring og gruppeaktivitetene. Det gis ikke anledning til fravær grunnet andre årsaker enn sykdom.

Læringsmål

 • Forståelse for og kunnskap om forskningsetiske problemstillinger
 • Forståelse for veilederfunksjon og -rolle og innsikt i egne styrker og utviklingsområder  
 • Prøver ut sentrale veiledningsverktøy                          
 • Opplever mestring i veilederrollen                        
 • Forståelse for og kunnskap om ph.d.-kandidatenes publiseringsstrategi

Innhold

OsloMet tilbyr et 3-dagers kurs om hvordan veilede ph.d.-kandidater med mål om å gi nye veiledere innsikt i veiledningsprosessen, krav, medforfatterskap, relasjonen kandidat-veileder, veilederrollen, karriereveiledning og kompetanse på publiseringsstrategier mm. Kurset vil også gi innblikk gjennom ulike relevante case.

Se læringsmålene for nærmere detaljer.

Sitater fra tidligere deltagere:

 • «Synes jeg ble motivert til å gå inn i en veilederrolle med en større trygghet og pågangsmot.. Kurset bidro til å styrke selvfølelsen i forhold til å være en god veileder.»
 • «Mer obs på fallgruver som veileder. Både i relasjonen og i de praktiske oppgavene.»
 • «Kommunikasjon mellom kandidat og veileder: det er grunnleggende for å bygge en bra akademisk og menneskelig relasjon.»
 • «Fikk kunnskapspåfyll om min veilederrolle for ph.d.. Har notater/presentasjoner fra kurset som jeg kan lese ved behov.»
 • «Kurset fungerte kjempebra»
 • «Veldig gode kurslærere. Kunnskapsrike, lyttende og engasjerte. Et metalæring i forhold til veiledning.»
 • «Godt planlagt kurs fra dyktige kurslærerne.»

Metode

Forelesning, erfaringsdeling og refleksjonsoppgaver, gruppeoppgaver med treningsoppgaver, m.m.

Forberedelser

Kurset krever aktiv deltagelse og bidrag til refleksjon og gruppearbeid. Det gis en oppgave mellom samlingene. 

OBS! Det er obligatorisk deltagelse på alle tre samlingene, da fravær går ut over både egen læring og gruppeaktivitetene. Det gis ikke anledning til fravær grunnet andre årsaker enn sykdom.

Kursholdere

Trine B. Haugen: Overordnet fagansvar for kurset, kurslærer om veilederrollen, forskningsetikk, tverrfaglig samarbeid m.m. Professor Fakultet for helsevitenskap og vitenskapsombud

Sidsel Tveiten: Kurslærer og fagansvarlig for veiledning, professor i helsefremmende arbeid ved OsloMet inntil des 2021, lærebokforfatter og forsker blant innen kommunikasjon og veiledning, nå selvstendig næringsdrivende.

Margrethe Waage: Kurslærer veiledning. Programansvarlig OsloMet-akademiet, Master i org. og ledelse med spesialisering innen veiledning og relasjonsledelse fra NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring

Tanja Strøm: Kurslærer publisering. Seniorrådgiver sentral FOU-avd/FA.

Kontaktperson

Margrethe Waage, programansvarlig OsloMet-akademeiet, marwg@oslomet.no 

Kurssted

Se nærmere informasjon under dato og tid.

Påmelding skjer i to steg:

 1. Logg inn med Feide på Virksomhetsplattformen
 2. Deretter kan du bruke direktelenken til kurset for å melde deg på (virksomhetsplattformen.difi.no)

Kontaktperson