Kreeringsseremoni

Hendelseskalender

Kreeringsseremoni

Velkommen til høytidelig kreeringsseremoni for OsloMets doktorgradskandidater.

Dato/Tid

Sted

Mosse Jørgensens auditorium, Q1015

Arrangementet er åpent for doktorgradskandidater og inviterte gjester.

Program

  • Akademisk prosesjon
  • Velkommen
  • Hovedtale 
  • Doktorkreering
  • Avslutning  
  • Utgangsprosesjon
  • Mottagelse

Arrangementet avsluttes senest kl. 19.00.