Fagdag kunstig intelligens

Hendelseskalender

Illustrasjon: Robot med finger mot hodet

Illustrasjon:NTB scanpix, Shutterstock

Fagdag kunstig intelligens

Er du nysgjerrig på hva ansatte og studenter bruker kunstig intelligens til ved OsloMet? Kom og bli inspirert, utfordret og delta i diskusjonene!

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 35, PH170

Universitetsbiblioteket (UB), DIGIN og FoU inviterer alle interesserte ansatte til en dag med erfaringsutveksling og kunnskapsdeling med kunstig intelligens som tema.

Formålet med denne uformelle samlingen er å kartlegge og dele kunnskap om og interesse for KI ved OsloMet. Vi ønsker å engasjere på tvers av fakultet, sentre og avdelinger, og inviterer UF og administrativt ansatte til å delta, og til å bidra med presentasjoner. Det kan f.eks. være presentasjoner om:

  • KI til å håndtere oppgaver i arbeidshverdagen (f.eks. relatert til administrasjon, undervisning og forskning)
  • Forskning på KI-bruk 
  • Utfordringer med KI-bruk dere ønsker å diskutere med kollegaer

Alle bidrag er velkomne, og vi legger opp til at så mange som mulig får anledning til å presentere i løpet av dagen. 

Praktisk informasjon

Tid: 13. mai
Sted: Pilestredet 35, PH170
Arrangørene stiller med kaffe og lett servering i løpet av dagen. 

Foreløpig program

(blir oppdatert etter at fristen for å melde inn bidrag er ute 19.april)

kl. 08.15-08.30  Kaffe og mingling

kl. 08.30-09.15 Frokostmøte. Retningslinjer for bruk av KI ved OsloMet. Innledning ved prorektor for FoU Tanja Storsul, innlegg fra ansatte og refleksjonssamtale. 

09.30-10.30 Erfaringsdeling om generell bruk av KI på arbeidsplassen. 3x15 minutter presentasjoner på innkomne tema. Plenumsdiskusjon 15 minutter

kl. 10.30-10.45 Pause

kl. 10.45-11.45 Erfaringsdeling om bruk av KI i undervisning. 3x15 minutter presentasjoner på innkomne tema. Plenumsdiskusjon 15 minutter

kl. 11.45-12.15 Lunsj

kl. 12.15-13.15 Erfaringsdeling om bruk av KI i forskning. 3x15 minutter presentasjoner på innkomne tema. Plenumsdiskusjon 15 minutter


Vel møtt!