Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Utsiden av Fyrhuset, Pilestredet 52.

Utsiden av Fyrhuset, Pilestredet 52.

KAI-frokost: NAVs nye virksomhetsstrategi – store ambisjoner, krevende å realisere?

Hør NAV-direktør Hans Christian Holte presentere og diskutere den nye virksomhetsstrategi.

Dato/Tid

Sted

Fyrhuset, Pilestredet 52

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) inviterer til ny KAI-frokost.

Ambisjonene i Navs nye virksomhetsstrategi mot 2030 er store og mange: «Vi mobiliserer arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling. Vi gjør arbeidskraften ettertraktet og synlig for arbeidsgiverne. Alle får pengene de har krav på, enkelt og forutsigbart. Saksbehandlingen er pålitelig og rettssikker. Sammen finner vi løsninger med dem som trenger det mest.»

Ordstyrer: Ann-Helén Bay, professor ved OsloMet

Program:

  • innlegg fra NAV-direktør Hans Christian Holte
  • kommentar fra forsker Knut Fossestøl
  • kommentar fra professor Ingunn Ikdahl

Kontakt