Introduksjonskurs til økonomiområdet for nye ledere ved OsloMet

Hendelseskalender

Introduksjonskurs til økonomiområdet for nye ledere ved OsloMet

Ledere skal sikre god styring og forvaltning av ressursene, gjennom kostnadseffektive løsninger og tverrfaglig samarbeid. Ledere får på dette kurset mulighet til å bli bedre kjent med kollegaer fra økonomifunksjonen og øke kunnskapen om gjeldende regelverk og hva som er god økonomi- og virksomhetsstyring.

Dato/Tid

Sted

Kommer

(Påmeldingsinformasjon nederst på siden.)

Målgruppe

Ledere med økonomiansvar. Kurset er også åpent for medarbeidere i støtteroller til ledere.

Læringsmål

Kursets formål er å gi en kort innføring i økonomiområdet ved OsloMet for at ledere skal:

 • Bli bevisst eget ansvar og hvilke oppgaver som tilfaller leder innenfor økonomiområdet
 • Forstå rammebetingelsene for OsloMet, lover og forskrifter samt interne føringer
 • Forstå betydningen av gode økonomi- og styringsprosesser
 • Kjenne til hvilken støtte de kan få og hvor de finner mer informasjon
 • Utøve budsjettdisponeringsmyndighet 

Innhold/tema

 • Økonomi- og virksomhetsstyring
 • Offentlige anskaffelser
 • Lønn og lønnstjenester  
 • Regnskap

Metode

Forelesning, erfaringsdeling, refleksjonsoppgaver og arbeid med case.

Kursholdere og kontaktpersoner

Fungerende økonomidirektør Anne Britt Hedenstrøm, seksjonssjef Gunn-Sølvi Arveschoug, seksjonssjef Atle Hermansen, seksjonssjef Mona Leinum, fungerende seksjonssjef Kent Grødem.

Påmelding skjer i to steg:

 1. Logg inn med Feide på Virksomhetsplattformen (lenken åpnes i nytt vindu)
 2. Deretter kan du bruke direktelenken til kurset for å melde deg på (virksomhetsplattformen.difi.no)

Kontaktperson