Introduksjon til innovasjon

Hendelseskalender

Introduksjon til innovasjon

Dette kurset gir en innføring i innovasjon-hva, hvorfor, hvordan. Dette vil være et nyttig utgangspunkt for en bedre forståelse av hva innovasjon er i en OsloMet-kontekst, og søker å utforske våre personlige roller og ansvar som OsloMet-ansatte, knyttet til innovasjon. Som et introduksjonskurs vil deltakelse her ikke gi deg tid til å jobbe mer i dybden med ditt eget prosjekt, men gi deg en forståelse og en plattform for å jobbe videre.

Dato/Tid

Sted

Se kursbeskrivelse

Målgruppe

Du har et ønske og en motivasjon for å lære og forstå mer om innovasjon-hva, hvorfor, hvordan. Du ønsker å utvikle din forståelse av innovasjon som del av universitets 3. sosioetiske samfunnsoppdrag. Du kan være oppmerksom på ett eller flere initiativer / oppgaver / prosjekter i jobben din som du antar vil ha nytte av at du får en bedre forståelse av innovasjon.

Læringsmål

 • Få en høy forståelse av hva innovasjon i en universitetsinnstilling er 
 • Bevisstgjøre og bidra til innovasjonskulturen ved OsloMet 
 • Inspirere til å starte lokale innovasjonsinitiativer 
 • Gi en god innsikt i verktøy og prosesser. 

Innhold

 • Innovasjon-hva og hvorfor. 
 • Innovasjon i akademia 
 • Hvordan jobber vi med innovasjon ved OsloMet? 
 • Hva er innovasjon i din enhet? 
 • Hvordan bygge en innovasjonskultur? 
 • Verktøy og metoder 
 • Innovasjonstiltak  

Metode

Forelesninger, gruppearbeid, diskusjon 

Kursholdere

Tom Pike

Tom Pike har en deltidsstilling ved OsloMet hvor han underviser i innovasjon og bistår i arbeidet med å bygge innovasjonskultur, kunnskap og infrastruktur.  Han er også engasjert i innovasjonsarbeid og mentor for UiO, oppstarts-inkubatoren Aleap samt har hatt flere styreverv i life science-sektoren. 

Tale Skjølsvik

Tale Skjølsvik arbeider som professor  ved TKD, Institutt for IT. I perioden 2019-2023 var hun prorektor FoU, senere prorektor innovasjon og arbeidsliv ved TKD. Tale har en ph.d. i strategisk ledelse. I mer enn 20 år, har Tale undervist innen  strategisk ledelse, innovation and teknologisk ledelse på bachelor, master og PhD nivå. Hun underviser nå PhD programmet i bærekraftig innovasjon. Hennes forskning fokuserer på digitalisering og strategisk ledelse av kunnskapsintensive tjenesteselskaper. Hun har skrevet boken "Forretningsforståelse" (Translated: Business Understanding) og publisert artikler blant annet om innovasjon i ledende internasjonale tidsskrifter.  

Tid og sted

Onsdag 25 oktober kl.09:00-12:00 på Campus Pilestredet OsloMet - Stensberggata 26 -28 møterom X007 

Onsdag 8 november kl.09:00-14:00 på Campus Pilestredet OsloMet - Pilestredet 46 (P46) -  KK senteret møterom 329 

Påmeldingsfrist

10 oktober 2023

Maks antall deltagere

Maks 30 personer

For å melde deg på kurset gjør som følger

 1. Logg inn med Feide på Læringsplattformen 
 2. Deretter trykker du på direktelenken til kurset for å melde deg på (læringsplattformen.difi.no)

Forberedelser

Dette gis påmeldte deltagere i forkant av kurset.

Kontaktperson