Introduksjon til innovasjon

Hendelseskalender

Introduksjon til innovasjon

Dette kurset gir en innføring i innovasjon - hva, hvorfor, hvordan. Dette vil være et nyttig utgangspunkt for en bedre forståelse av hva innovasjon er i en OsloMet-kontekst, og søker å utforske våre personlige roller og ansvar som OsloMet-ansatte, knyttet til innovasjon. Som et introduksjonskurs vil deltakelse her ikke gi deg tid til å jobbe mer i dybden med ditt eget prosjekt, men gi deg en forståelse og en plattform for å jobbe videre.

Dato/Tid

Sted

P46 KK-senteret rom 311

Målgruppe

Du har et ønske og en motivasjon for å lære og forstå mer om innovasjon-hva, hvorfor, hvordan. Du ønsker å utvikle din forståelse av innovasjon som del av universitets 3. sosioetiske samfunnsoppdrag. Du kan være oppmerksom på ett eller flere initiativer/oppgaver/prosjekter i jobben din som du antar vil ha nytte av at du får en bedre forståelse av innovasjon.

Læringsmål

 • Få en høy forståelse av hva innovasjon i en universitetsinnstilling er
 • Bevisstgjøre og bidra til innovasjonskulturen ved OsloMet
 • Inspirere til å starte lokale innovasjonsinitiativer
 • Gi et toppnivå innsikt i verktøy og prosesser

Innhold

 • Innovasjon-hva og hvorfor
 • Innovasjon i akademia
 • Hvordan jobber vi med innovasjon ved OsloMet?
 • Hva er innovasjon i din enhet?
 • Hvordan bygge en innovasjonskultur?
 • Verktøy og metoder
 • Innovasjonstiltak

Metode

Forelesninger, gruppearbeid, diskusjon.

Forberedelser

Dette gis påmeldte deltagere i forkant av kurset.

Påmelding

 1. Logg inn med Feide på Læringsplattformen
 2. Deretter trykker du på direktelenken til kurset for å melde deg på (læringsplattformen.difi.no)

Kurssted, dato og tid

Kursdag 1: 24.april 2024 kl.09.00-12.00 Sted: P46 KK-senteret rom 311

Kursdag 2: 7.mai kl.09.00-14.00 Sted: P46 KK-senteret rom 311

Påmeldingsfrist

Senest 10.april 2024

Kursholdere

Tom Pike

Tom Pike har en deltidsstilling ved OsloMet hvor han underviser i innovasjon og bistår i arbeidet med å bygge innovasjonskultur, kunnskap og infrastruktur.  Han er også engasjert i innovasjonsarbeid og mentor for UiO, oppstarts-inkubatoren Aleap samt har hatt flere styreverv i life science-sektoren.

Tale Skjølsvik

Tale Skjølsvik arbeider som professor ved TKD,  Institutt for IT. I perioden 2019-2023 var hun prorektor FoU, senere prorektor innovasjon og arbeidsliv ved TKD. Tale har en ph.d. i Strategic Management. I mer enn 20 år, har Tale undervist innen Strategisk ledelse, innovasjon og teknologiledelse på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Hun underviser nå i doktorgradskurset bærekraftig innovasjon. Forskningen hennes fokuserer på digitalisering og strategisk ledelse av kunnskapsintensive tjenestefirmaer. Hun har skrevet boken "Forretningsforståelse" og publisert artikler blant annet om innovasjon i ledende internasjonale tidsskrifter.

Maks antall deltagere

Maks 30

Kontaktperson