Engelsk kurs: Introduksjon til litteratursøk

Hendelseskalender

Engelsk kurs: Introduksjon til litteratursøk

Lær å søk smartere i to av våre databaser.

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 48, P372

I dette kurset på engelsk vil du lære de viktigste søketeknikkene for å finne relevant litteratur til oppgaven din. Vi tar utgangspunkt i to av bibliotekets databaser (Oria og Academic Search Ultimate). Kurset passer for nybegynnere og de som ønsker å friske opp kunnskapene sine.

Ingen registrering, bare å møte opp!

Kurset holdes av Universitetsbiblioteket (oslomet.no).