Innspillsmøte - ny strategi for OsloMet

Hendelseskalender

Innspillsmøte - ny strategi for OsloMet

Studenter og ansatte ved OsloMet inviteres til innspillsmøte knyttet til arbeidet med ny strategi for OsloMet. Her får du vite mer om arbeidet med ny strategi og kan gi dine innspill direkte på møtet eller digitalt.

Dato/Tid

Sted

Store auditorium P32 (Pilestredet 32)

Arbeidet med å utvikle ny strategi for OsloMet går nå over i siste del av innspillsfasen. På innspillsmøtet 29. mars møter du rektor Christen Krogh og viserektor Per Martin Norheim-Martinsen.

Benytt anledningen til å gi dine innspill!

Her kan du lese mer om strategiprosessen (ansatt.oslomet.no)

Se også: Ny strategi for OsloMet – ber om innspill (ansatt.oslomet.no)