Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Informasjonsmøte: Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Har du ideer til hvordan studentenes psykososiale læringsmiljø kan bli bedre? Neste søknadsfrist til programmet Den gode studentopplevelsen er 1. september.

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 46, KK-lounge, 3 et.

I denne søknadsrunden vil programmet bevilge penger til tiltak og prosjekter som bidrar spesielt til det psykososiale læringsmiljøet. 
Vi inviterer alle som vurdere å søke om midler til et åpent informasjonsmøte om søknad og søknadsprosessen. 

Søknadsskjema og mer informasjon