Frihet og styring ved OsloMet

Hendelseskalender

Frihet og styring ved OsloMet

Et juridisk perspektiv på ledelse i UH-sektoren, med vekt på akademisk frihet og arbeidsgivers styringsrett i praksis. Kurset omhandler hvordan ledere kan håndtere dilemmaene i å balansere disse rettighetene og pliktene.

Dato/Tid

Sted

P46 KK senteret rom 314

Målgruppe

Primærmålgruppen er ledere med personalansvar for UF-ansatte. Kurset er også åpent for øvrige ledere, tillitsvalgte og verneombud, og medarbeidere i støtteroller til ledere. 

Læringsmål 

Kurset gir deltakerne 

  • kunnskap om akademisk frihet i UH-loven, akademisk ytringsfrihet og arbeidsgivers styringsrett, samt relevante styrende dokumenter ved OsloMet
  • ferdigheter i å anvende denne kunnskapen i konkrete saker som omhandler undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og offentliggjøring (publisering). 

Innhold/tema

Kurset innledes med at kursholder gjennomgår reglene for arbeidsgivers styringsrett og reglene i UH-loven § 1-5 om individuell akademisk frihet på områdene undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og offentliggjøring (publisering). I tillegg gjennomgås akademisk ytringsfrihet. I andre del av kurset arbeides det med caser innenfor de samme områdene.  

Metode

Forelesning, erfaringsdeling og arbeid med ulike case.   

Forberedelser

Kurset er et fordypningskurs og påbygning på kurset “Juridisk rammeverk for ledelse i UH-sektoren". Kurset kan gjennomføres uten å ha deltatt på “Juridisk rammeverk for ledelse i UH-sektoren", selv om deltakelse på grunnkurset vil være en fordel. 

Kursholder

Marco Lilli og Ida Grøstad fra CMS Kluge

Påmelding skjer i to steg:

  1. Logg inn med Feide på Læringsplattformen (Læringsplattformen dfø.no)
  2. Deretter kan du bruke direktelenken til kurset for å melde deg på (Læringsplattformen.dfø.no)

Kontakt