Forsknings- og innovasjonsdagen 2023

Hendelseskalender

Forsknings- og innovasjonsdagen 2023

Forsknings- og innovasjonsdagen 2023 feirer universitetets dyktige forskere og deres bidrag til samfunnet gjennom formidling, forskning, utvikling og innovasjon.

Dato/Tid

Sted

Studenthallen, Pilestredet 52

23.november arrangeres OsloMets Forsknings- og innovasjonsdag hvor vi skal markere den innsatsen universitetets forskere gjør for å levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer. Under arrangementet vil vi få innsikt i status for forskningsarbeidet ved OsloMet og ulike satsninger. Til slutt vil vi også dele ut Formidlingsprisen, Innovasjonsprisen, Prisen for lovende forsker og FoU-prisen.  

Arrangementet finner sted i P52 fra kl. 13:00 til ca. 15:00 

Vi håper du vil delta i feiringen av OsloMets dyktige forskere.  

Program

Kommer senere.