Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Forskerutdanningskonferansen 2022

OsloMet er vert for Forskerutdanningskonferansen 2022.

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 46, Oslo

Årets Forskerutdanningskonferanse har temaet "Hva er kvalitet i forskerutdanningen?". Konferansen vil se på noen av elementene som bidrar til kvalitet og omhandler temaer som temaer som kvalitetssystemet, medvirkning og representasjon, nettverksbygging, åpen forskning og karriere og perspektivene til arbeidsgivere.

Vi oppfordrer alle ansatte som jobber med eller er interessert i forskerutdanning om å melde seg på og spre informasjon om konferansen i egne nettverk og fagmiljøer. For tilsatte ved OsloMet benyttes rabattkode: tilsatt OsloMet

Les mer om programmet og påmelding på konferansens side (uni.oslomet.no).