Er du interessert i hvordan teknologi brukes i helsesektoren?

Hendelseskalender

Er du interessert i hvordan teknologi brukes i helsesektoren?

Velkommen til nettverksmøte med Intelligent helse. For å sikre fremtidens helse- og omsorgstjeneste er det behov for å tenke nytt innen teknologi, helse, samarbeid og utdanning.

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 32, N040.013

Nettverksmøtet til Intelligent helse er en intern arena for faglig oppdatering på helse og teknologi, nettverksbygging på tvers av fakulteter og invitasjon til involvering i satsningen Intelligent helse (oslomet.no).

Anne Catrine Trægde Martinsen, Forskningsdirektør og professor ved Sunnaas Sykehus HF, kommer til OsloMet for å presentere pågående forsknings- og innovasjonsprosjekter på Sunnaas Sykehus som retter seg mot utvikling og implementering av nye teknologiske løsninger.

Sunnaas Rehabilitation Cluster

Innen rehabilitering er det i dag et svakt kunnskapsgrunnlag. Behovet for å satse på forskning, utdanning og innovasjon understøttes av evalueringer og revisjoner. Sunnaas sykehus HF har derfor som mål å etablere et internasjonalt ledende forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø innen spesialisert rehabilitering med navnet Sunnaas Rehabilitation Cluster. 

Program 

 • Hvordan jobber Sunnaas Sykehus cluster strategisk for å bidra til bedre helse for deres pasientgrupper? med Anne Catrine Trægde Martinsen, Forskningsdirektør ved Sunnaas Sykehus HF og professor ved OsloMet.
  • Spørsmål og diskusjon 
 • Status og diskusjon rundt Intelligent helse
  • Mingling og andre spørsmål 

Praktisk informasjon

 • Arrangementet krever påmelding. Meld deg på, på den engelske nettsiden
 • Arrangementet er på engelsk
 • Tidligere har disse møtene blitt kalt "månedlige møter"
   

Kontakt