Digitalt allmøte for ansatte

Hendelseskalender

Digitalt allmøte for ansatte

Rektoratet inviterer alle ansatte til det siste digitale allmøtet før jul.

Dato/Tid

Sted

Digitalt møte på teams.

Rektoratet inviterer alle ansatte til det siste digitale allmøtet før vi tar juleferie.  

Delta i møtet her.

Under allmøtet vil ledelsen oppsummere semesteret, orientere om blant annet status for den nye universitetsstrategien, og ønske god jul til alle ansatte. 

Det blir anledning til å stille spørsmål underveis, og rektoratet rekker å svare på noen av dem mot slutten av sendingen.

Velkommen!

Møtet blir tolket til tegnspråk.