Den vanskelige samtalen

Hendelseskalender

Den vanskelige samtalen

Kursets formål er i å gi ledere konkrete kommunikasjonsverktøy og kompetanse til å håndtere vanskelige personalsamtaler og møte krevende situasjoner på en målrettet og profesjonell måte.

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 46, Clara Holsts hus: PA311

(Påmeldingsinformasjon nederst på siden.)

Sted og dato 

Kurset består av to deler som gjennomføres hhv. 25. mai og 15. juni 2023, og en e-læringsmodul i mellomperioden. Man melder seg på begge kursdatoene samtidig.  

Del I:  

Sted: Pilestredet 46, KK-senteret, rom 311 
Dato og tid: 25. mai, kl. 0900-1200  

Del II:  

Sted: Pilestredet 46, KK-senteret, rom 311 
Dato og tid: 15. juni, kl. 0900-1300 

Målgruppe 

Ledere med personalansvar.  

Innhold/tema 

Del I: 25. mai 

  • Hva er en vanskelig samtale? 
  • Leders rolle og ansvar 
  • Hva fremmer god kommunikasjon? 
  • Forberedelse og konkret gjennomføring av den vanskelige samtalen 
  • Hva skjer med oss i møte med konflikt? 
  • Hvordan håndtere ulike reaksjoner fra medarbeideren? 
  • Oppfølging og dokumentasjon 

Selvstendig arbeid i mellomperioden 

DIFIs e-læring om den vanskelige samtalen. Dere får informasjon om denne på kursets første del. 

Del II: 15. juni 

Det jobbes med ulike case og man får konkret trening i gjennomføring av den vanskelige samtalen. 

Det forutsettes at deltakerne har deltatt på del I og gjennomført e-læringsmodulen i mellomperioden. 

Metode 

Forelesning, refleksjonsoppgaver, erfaringsdeling, ferdighetstrening og e-læring. 

Kursholder 

Tone Ormhaug Vang, Avonova Census. 

Tone er organisasjonspsykolog i Avonova Census. Hun jobber med leder- og organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljøkartlegginger og oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø, opplæring og coaching i kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen.  

Påmelding skjer i to steg:

  1. Logg inn med Feide på Virksomhetsplattformen (lenken åpnes i nytt vindu)
  2. Deretter kan du bruke direktelenken til kurset for å melde deg på (virksomhetsplattformen.difi.no)

Kontaktperson