Den oversette tidsklemma: Hvordan balansere ansvar for jobb og gamle foreldre?

Hendelseskalender

Den oversette tidsklemma: Hvordan balansere ansvar for jobb og gamle foreldre?

Med en aldrende befolkning øker presset på generasjonen under de aller eldste om å yte omsorg til foreldre, og samtidig jobbe mer. Hvordan finner vi den rette balansen?

Dato/Tid

Sted

Litteraturhuset

Velkommen til et seminar hvor vi vil presentere og diskutere funn fra prosjektet «Omsorg for gamle foreldre og yrkesaktivitet». Vi spør:

  • Hvordan kombinerer arbeidstakere jobb og omsorg for gamle foreldre?
  • Hvilken effekt har omsorgsgivingen på barnas deltakelse i arbeidsmarkedet?
  • Hva kan gjøre det lettere for arbeidstakere å balansere jobb med omsorg for omsorgstrengende foreldre?

Vi har satt i fokus eldreomsorgstjenester som kan avlaste omsorgsgiverne, samt ordninger og tilrettelegginger for arbeidstakere med omsorgstrengende foreldre.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra AFI og NOVA, ved OsloMet og Frischsenteret, og forskerne har brukt kvalitative intervju, spørreskjemadata og registerdata for å belyse spørsmålene. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Arrangementet kan også følges på nett (film.oslomet.no).

Påmelding på arrangementssiden på oslomet.no.