Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Bokbad med forfatter Olaug Nilssen

Studenter og ansatte inviteres til bokbad med kritikerrost forfatter og dramatiker, Olaug Nilssen.

Dato/Tid

Sted

Strømming via Zoom

Bli med ved å klikke deg inn på denne Zoom-lenken.

Bøkene det skal samtales om er «Stort og stygt», «Tung tids tale» og «Yt etter evne, få etter behov». Romanene har det til felles at de handler om det å være forelder i dagens samfunn. Spesielt omhandler de det å være foreldre til et annerledes eller usedvanlig barn og alt hva det kan innebære i møte med familie, naboer, venner og ulike hjelpetjenester. Som undervisere og profesjonsutøvere innen feltet barn og unge ønsker vi å rette samtalen mot det bøkene tar leseren med inn i av erfaringer og utfordringer foreldre har i møte med ulike tjenesteytere.
 
 
14:00-14:05: Velkommen ved professor Karen Synne Groven, OsloMet 
14:05-15:00: Forfattersamtale omkring bøkene «Stort og stygt», «Tung tids tale» og «Yt etter evne, få etter behov». Samtalepartnere: Forfatter Olaug Nilssen, professor Wenche Bjorbækmo og universitetslektor Runa Kalleson.
15:00-15:20: Autobiografiske tekster i forskning og undervisning – Refleksjon og diskusjon 

Arrangører: Forskergruppa (Re)habilitering i samarbeid med 
Program for kultur og mangfold OsloMet.
 
Det tas ikke opptak av bokbadet.

Velkommen!