Droppe til innhold

Hva skjer


Vis fram forskningen deres på ForskningstorgetVis fram forskningen deres på Forskningstorget

Universitetsplassen, Karl Johans gate 47

Universitetsalliansen Oslo (OsloMet, UiO og NMBU) inviterer ditt forskningsmiljø til å delta på Norges største kunnskapsfestival, Forskningstorget i Oslo! Årets tema er miljø. Påmeldingsfrist 15. mai

Påmeldingsfristen er 15. mai.

Forskningstorget er i år del av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

Arrangørene i Forskningsdagene skriver: "Miljø henger tett sammen med klima og bærekraft. Men miljø er også det som omgir oss i hverdagen – i nabolaget, på jobb og sosialt. For alt foregår i et miljø, og alt miljø inngår i en sammenheng. Temaet for Forskningsdagene 2019 er relevant for oss alle."

Les mer på Forskningsdagenes nettsider.

Vil dere være med på å representere OsloMets forskning?

Forskningstoget i Oslo har vi plass til omtrent 40 utstillere fra OsloMet.

Her kan du lese om deltakeravgiften.  

Har du spørsmål, send en e-post til info@forskningstorget.com, eller kontakt rådgivere fra OsloMets Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon: André Alfredsen nr. 41336679 eller Asta Kristiansen, nr. 47015731 

chatbot-portlet