Droppe til innhold

Hva skjer

Velkomstdag for nyansatte

Digitalt på Zoom

Meld deg på velkomstdag for nyansatte! I år foregår programmet digitalt.

Velkomstdag for nyansatte høsten 2020

OsloMet START er vårt on-boarding program. HR inviterer alle nyansatte til en felles velkomstdag. Denne velkomstdagen fanger bredden fra alle fakultet, forskningssentre og administrasjon på OsloMet. Velkomstdagen er en unik mulighet til å bli kjent med OsloMet som arbeidsted, få oversikt over alle våre fagfelt og møte nye kolleger på tvers. Målet med denne velkomstdagen er å gi motivasjon og glede, samt inspirere til å knytte kontakter for videre tverrfaglig samarbeid. Praktiske detaljer for nyansatte blir gjennomgått på ditt fakultet, senter eller avdeling. Høsten velkomstdag blir pga smittevernstiltak holdt digitalt.

Sett av dagen i din kalender! Velkommen!

chatbot-portlet