Droppe til innhold

Hva skjer


Rom for aktive studenterRom for aktive studenter

Pilestredet 46, OsloMet

UiT og OsloMet arrangerer konferansen ut fra ønsket om at Norge skal få flere undervisningsrom for studentaktive undervisningsformer.

Konferansen retter seg blant annet mot engasjerte IT-teknikere, fagansatte og ansatte på bygg og eiendom.

Program

Se det fullstendige programmet på konferansens nettside. 

Hovedtema er utvikling av arealer og teknologi som støtter opp under studentaktive undervisningsformer. I år vil særlig det overordnede campus-perspektivet og samspill mellom undervisere og beslutningstakere komme i fokus.

Konferansen retter seg mot undervisere, beslutningstagere og støttetjenester som har interesse for læringsarealer og studentaktiv læring, og campusutvikling.

Påmelding

Du kan melde deg på på konferansens nettside. 

 

 

chatbot-portlet