Droppe til innhold

Hva skjer


Ungdatakonferansen 2019Fem ungdommer ute pluss logo for Ungdatakonferansen

Sentralen, Oslo

På årets Ungdatakonferanse presenteres ny forskning om kjønn i ungdomstida. Hvilke muligheter, rammer og normer påvirker unges liv?

Mens felleskap på tvers av kjønn er et grunnprinsipp i skolen, er barn og unges fritid svært kjønnsdelt. I hvilken grad er skolen en arena som fremmer likestilling? Hvordan oppstår kjønnsforskjeller i skolen? Og hvilke ulike erfaringer gjør gutter og jenter seg på fritidsarenaen?

Mens psykiske helseplager og sosial kontroll ofte blir knyttet til unge jenter, blir radikalisering og gjengvold utelukkende knyttet til gutter. Hva betyr kjønn for vårt blikk på ungdoms problemer og utfordringer? Og hvorfor er vår bekymring for jenter og gutter så ulik?

Se konferansesiden for program og mer informasjon

Konferansen strømmes: https://www.youtube.com/watch?v=3EaWNFb1vMY 

Om Ungdatakonferansen

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Landets fremste forskere vil presentere oppdatert forskning og diskutere hvilken betydning kjønn har blant dagens ungdom. Konferansen er aktuell for de som jobber med ungdom til daglig, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og andre som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning.

Årets ungdatakonferanse er den sjette i rekken. Konferansen arrangeres av forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Konferansen koster kr 1650,- (inkl. mva.)

Lunsj er inkludert.

chatbot-portlet