Droppe til innhold

Hva skjer


Åpent møte med ansattrepresentantene i universitetsstyret

Pilestredet 48, rom R701A

10. desember inviterer ansattrepresentantene til åpent formøte foran styremøtet 12. desember.

Alle ansatte ved OsloMet er velkomne til å komme med innspill til styret. Det kan være saker som er på dagsorden på kommende styremøte eller saker som ansatte ønsker tatt opp av styret. Sakene legges ut senest en uke før møtet på http://opengov.cloudapp.net/Meetings/oslomet/Boards/Details/202915
chatbot-portlet