Droppe til innhold

Hva skjer

Allmøte om studiested KjellerAllmøte om studiested Kjeller

Studiested Kjeller, rom KE 101

Studenter og ansatte ved studiested Kjeller inviteres til allmøte om status for videre arbeid med campusutviklingen.

Rektor Curt Rice inviterer alle studenter og ansatte ved studiested Kjeller til allmøte der han vil informere om status og videre gang i arbeidet med campusutviklingen ved OsloMet.

Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Fakultetsstyrene, sentrene og Studentparlamentet er bedt om å gi sin vurdering av om OsloMet skal inngå en forlenget leieavtale på Kjeller frem til 2043, eller satse på samlokalisering i Pilestredet.

Rektor tar sikte på å fremme en sak for universitetsstyret 12. mars, med et forslag til endelig beslutning i denne saken.

 

Det blir også avholdt allmøte i Pilestredet, 29. januar kl. 09.00.

 

chatbot-portlet