Droppe til innhold

Hva skjer


AMU-møte 3-2019

Se innkalling

Møte i høgskolens arbeidsmiljøutvalg

Innkalling og saksdokumenter publiseres ca. 1 uke før møtet.

Arbeidsmiljøutvalgets møter er normalt åpne.

Mer informasjon om arbeidsmiljøutvalgets arbeid finner du her.