Slik håndterer du personopplysninger ved Fakultet for helsevitenskap - Ansatt

Slik håndterer du personopplysninger ved Fakultet for helsevitenskap

Slik håndterer du personopplysninger ved Fakultet for helsevitenskap

Arbeider du med å samle inn, liste opp, registrere eller sende fra deg personopplysninger om andre? Dette er behandling av personopplysninger som må gjøres i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Her kommer noen føringer på hva du må gjøre dersom du jobber ved Fakultet for helsevitenskap og behandler personopplysninger.

En personopplysning kan være et navn eller alt annet som kan være med å identifisere en person.

Eksempler på behandlinger av personopplysninger kan være å lage:

  • Lage ulike lister over studenter eller ansatte
  • Sende informasjon som  inneholder personopplysninger til andre
  • Samle inn navn eller andre personopplysninger (på nettskjema eller andre måter)
  • Strømme eller ta opp møter eller undervisning

Det er krav om å ha oversikt over hvordan vi bruker personopplysninger slik at vi har kontroll på at vi ivaretar både vårt ansvar og de registrertes interesser.

Lovverket sier at hver behandling av personopplysninger må ha et formål og et behandlingsgrunnlag (rettslig grunnlag), ellers er den ulovlig.

Meld fra til personvernkontaktene dersom du bruker/behandler personopplysninger

Oppgi formålet i eposten:

  • Hvorfor samler du inn, registrerer eller sender du opplysninger?
  • Hva skal opplysningene brukes til?

Personvernkontaktene vil hjelpe deg å bestemme hva det rettslige grunnlaget er.

Informer den registrerte

Vi har plikt til å informere den registrerte om hvilke behandlinger av personopplysninger vi gjør med formål, rettslig grunnlag, hvor lenge personopplysningene skal oppbevares, hvor personopplysningene skal lagres, hvor lenge de skal lagres og hvem som får tilgang til opplysningene. Det skal også opplyses om den registrertes rettigheter til innsyn, retting, sletting m.m. Dette kan enten følge med f.eks i skjemaet studenten skal svare på, eller så kan det vises til en generell nettside for publikum (en personvernerklæring).

Personvern i forbindelse med korona, Fakultet for helsevitenskap

Personvernerklæring OsloMet

Tenk sikkerhet

Velg en sikker løsning for innsamling, sending og lagring av informasjon. Be IT-servicedesk om hjelp til å velge den beste løsningen. Personvernkontaktene kan også hjelpe deg med risikovurderinger.

Les mer

Personverkontakter

 Administrasjon, undervisning

 Forskning og utvikling (FoU)

Administrasjon, undervisning, FoU. System- og tjenesteeieransvar.