Forskerskoler - Ansatt

Forskerskoler

Forskerskoler

Forskerskoler er nettverk for doktorgradskandidater som tilbyr kurs, emner, arrangerer relevante seminarer og bidrar blant annet til nettverksbygging. Forskerskoler eksisterer innenfor forskjellige fagretninger.

Selv om forskerskolene hovedsakelig er rettet mot doktorgradskandidater, tar enkelte forskerskoler også opp postdoktorer og andre. Derfor bør du sjekke hva som gjelder for forskerskolen som er aktuell for deg.

OsloMet koordinerer følgende forskerskoler:

OsloMet er partnere i følgende forskerskoler:

Oversikt over forskerskoler finnes på Forskningsrådets hjemmesider (forskningsradet.no).